Industry News

  • Каучуктун классификациясы

    Каучуктун классификациясы Морфологиясы боюнча кесек чийки каучук, латекс, суюк резина жана порошок резина болуп бөлүнөт. Латекс - резинанын коллоиддик нымдуу дисперсиясы; Резина олигомери үчүн суюк резина, жалпысынан илээшкек суюктуктун алдында вулканизацияланбаган; Порошок резинасы - бул латексти иштетүүчү ...
    Көбүрөөк окуу